Ambulans beställs från det allmänna nödnumret 112

 

Taxiresor som ersätts av FPA

Förfarandet med centraliserad beställning av taxiresor utvidgas till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (dit Raseborg hör) i december.
Taxiresor som ersätts av FPA beställs från ett centraliserat nummer inom HNS-området från 10.12.2014:
0100 84 001(svenska) eller 0100 84 000 (finska).
Ett samtal kostar 1,74 euro + lna, och det kostar ingenting att köa. Beställningscentralen tar emot samtal dygnet runt alla dagar.
Med ett samtal kan man beställa resor för två veckor framåt.

Så här beställer du taxin http://www.kela.fi/documents/12084/1454078/Esite_Taxi_HNS.pdf/0fa926d0-4d00-464b-927d-e61bab4b78b6

Förbered dig på de frågor som beställningscentralen ställer
• Namn och personbeteckning
• Använder du taxi på grund av trafikförhållandena
• Adress där bilen ska avhämta dig
• Resans mål, t.ex. sjukhuset
• När du har mottagningstid eller när du ska vara framme
• Om du har hjälpmedel med dig
• Om du behöver en följeslagare på grund av ditt hälsotillstånd
• På vilket telefonnummer man kan kontakta dig gällande resan
• Taxicentralen meddelar under samtalet när bilen avhämtar dig.
• Det kan också finnas andra passagerare i bilen.
• Om det blir ändringar i den transport du har beställt eller om du inte behöver den, meddela så snart som möjligt detta till taxicentralen.
• Du kan alltid framställa ett önskemål om att få en taxi från hemkommunen för hemresan.Reseersättning redan i taxin

När du beställer resan från det centraliserade numret betalar du endast självriskandelen på 25 euro (25 euro år 2016) och får direktersättning för resan genom att visa upp FPA-kortet.
Kunder med rätt till bekant taxi har rätt att anlita en viss taxi
· De av FPA:s kunder som får medicinsk rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning och personer över 65 år, som tidigare fått sådan rehabilitering, har rätt att anlita en s.k. bekant taxi.
· Också barn under 16 år som reser ensamma och svårt sjuka barn kan använda en bekant taxi.
· En kund med rätt att använda bekant taxi kan beställa resan direkt av taxiföretagaren.
· Om du vill utnyttja din rätt till bekant taxi måste du kontakta FPA.För taxiresan behövs intyg SV 67r, som skrivits ut inom hälso- och sjukvården
· Hälso- och sjukvården kan skriva ut intyget SV 67r endast om kunden på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda förmånligare färdmedel.
· Hälso- och sjukvården kan skriva ut ett intyg om rätt att resa ensam om kunden inte kan samåka på grund av sitt hälsotillstånd.
· Du behöver inte begära intyget SV 67r om du använder taxi enbart på grund av trafikförhållandena. Du kan själv motivera behovet av taxi för beställningscentralen i samband med beställningen. Vid behov kan FPA begära en utredning.
· Intyget SV 67r kan skrivas ut för en enkelresa, för viss tid eller tills vidare.
o Engångsintyg ska sparas i sex månader eftersom FPA vid behov kan begära dem.
o Långvariga intyg ska du alltid lämna in till FPA.
· Taxichauffören hämtar inte längre intyg eller stämplar, utan du ska själv se till att du får intyget.
· Intyget ges i regel av den enhet som svarar för vården av patienten (t.ex. den enhet som gett vården i samband med ett olycksfall, i fråga om cancerpatienter den enhet som svarar för cancersjukdomar, den primärvårdsenhet som svarar för vården osv.).

Ytterligare information på FPA:s webbplats www.fpa.fi > Sjuk > Resor.