Raseborgs stad söker en arbetslivstränare till handikappservicen.

Välkommen med och utveckla verksamhet som bland annat omfattar arbete med stöd för personer som får service via handikappservice. Vi erbjuder ett intressant, omväxlande, nyskapande och utmanande jobb. Dina viktigaste samarbetsparter utöver handikappservice är arbetsgivarna i regionen, serviceproducenter av service för handikappade samt sysselsättningsavdelningen.

Vi söker undervisningspersonal till Ekenäs högstadieskola:

  • 1 lektor i finska, för tiden 1.3.2019 – 31.5.2019

Tjänsten lediganslås att sökas senast 25.1.2019 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Raseborgs stads sysselsättningsavdelning söker en socialhandledare till fortlöpande arbetsavtal.

Arbetsuppgifter: Handledning av arbetslösa unga och vuxna inom Raseborg vilka har svårt att hitta sin plats på öppna arbetsmarknaden p.g.a. olika funktionsnedsättningar. Handledningen erbjuder ett heltäckande stöd som omfattar sökande av arbetsplats, individuell utbildning i arbetsuppgifterna, fortlöpande stöd på arbetsplatserna med hjälp av stödbesök. Dina viktigaste samarbetsparter utöver sysselsättningstjänsterna är läroinrättningar, stadens handikappservice och arbetsgivarna i regionen.

Raseborgs stads sysselsättningsavdelning söker en arbetstränare till fortlöpande arbetsavtal.

Arbetsuppgifter: Arbetslösas handledning vidare till arbete, arbetsprövning eller studier. Dina viktigaste samarbetsparter för att lyckas med detta är läroinrättningarna, TE-tjänsterna och arbetsgivarna i regionen. Därtill fungera som ansvarsperson för erkännande av kunnande och upprätthållande av avdelningens hemsida samt sökande av lämpliga arbetsplatser för personer inom sysselsättningsskyldigheten.

Arbetet är självständigt och kräver att du kan ta egna initiativ men också att du har bra samarbetsförmåga. Uppgiften kräver tillgång till egen bil. Den fasta arbetspunkten finns i Karis.

Raseborgs stad söker en vikarie för sjukskötare till vård i hemmet (Ekenäs) för tiden 28.1-1.9.2019 med möjlighet till förlängning.

Vi söker en arbetskamrat till vårt glada sällskap!

Är du utbildad sjukskötare, gillar utmaningar och kan jobba självständigt? Passar denna beskrivning in på dig? Då kan vi erbjuda dig ett vikariat som sjukskötare fram till 1.9.2019. Arbetet innehåller totalansvaret för vård av och omsorg om klienter, ansvar för läkemedelsbehandling, blodprovstagning, samarbete med läkare och andra aktörer. Du stöder och hjälper närvårdarna i enheten. Arbetet utförs på vardagar.