Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Karjaan vesitornin peruskorjaus (Raseborgs Vatten - Raaseporin Vesi) 11.12.2018 31.1.2019 12:00 MOD_HILMA_HANKINTAILMOITUS_ERITYISAL EU-annons
KESKEYTYSILMOITUS Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 22.11.2018 Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt EU-annons
KESKEYTYSILMOITUS - Oppilaskuljetukset 20.11.2018 Annons i efterhand EU-annons
Oppilaskuljetukset 10.8.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Turvapuhelinpalveut 4.5.2018 Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt EU-annons
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (Lohjan kaupunki) 3.5.2018 31.1.2019 00:00 Upphandlingsannons EU-annons
Henkilökuljetukset 31.1.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons