• Stadsstyrelsens beslut 19.11.2018

  På sitt möte 19.11.2018 började stadsstyrelsen behandla budgetförslaget för 2019 och tog ställning till försäljning av ett antal fastigheter.

  Stadsstyrelsen beslöt också om stadens dataskyddsplan och fastställde styrelsens mötesdagar för våren 2019. Avgiften för hemförlovningsteamets besök fastställdes till 12 euro per besök, så att högst två besök per dygn faktureras.

  19.11.2018

  Läs mer...

 • Stadens administrativa enheter flyttar!

  Nya stadshuset på Raseborgsvägen 37 är inflyttningsklart och stadens olika enheter har börjat flytta in. På grund av flytten kan det finnas undantag i öppethållningstiderna. Vi ber er därför att alltid kolla upp med respektive enhet de aktuella öppethållningstiderna och på vilken adress enheten tar emot besökare och kunder. Vissa enheter håller stängt på grund av flytten.

  14.11.2018

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 5.11.2018

  På sitt möte 5.11.2018 behandlade stadsstyrelsen kvartalsrapporten för kvartal III samt beslöt stadsstyrelsen att föreslå för stadsfullmäktige att skattesatsen för år 2019 skulle hållas oförändrad vid 22,00 %.

  06.11.2018

  Läs mer...

 • Influensavaccineringen 2018

  Den vanliga säsonginfluensavaccineringen börjar! Vaccinet ger även skydd för H1N1 (s.k. svininfluensa). Målgruppen är gravida, barn (6 mån.-6 år), personer som är över 65 år, beväringar samt kvinnor i frivillig beväringstjänst, social- och hälsovårdspersonal, personal inom läkemedelsförsörjningen och de som hör till riskgrupperna. Se tidtabellerna nedan.

  02.11.2018

  Läs mer...