• Stadsdirektörens vlogg 02/2018

  Stadsdirektörens vlogg från småbåtshamnen i Bromarv. I årets andra vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om de tre stora projekt som staden har på gång just nu, samt hur arbetet med den nya godkända strategin för åren 2018-2021 fortsätter.

  02.08.2018

  Läs mer...

 • En smidig sommar i Raseborg

  I den här artikeln har vi samlat information för en smidig och avslappnande sommar i Raseborg. Vi önskar alla raseborgare och sommargäster en glad och lyckad sommar i Raseborg!

  14.08.2018

  Läs mer...

 • INFO: Karis järnvägsbro

  VR Track meddelar att Karis järnvägsbro stängs för trafik fr.o.m måndagen den 4 juni (4.6.2018).

  VR Track informerar (uppdaterad 6.8.2018)

  Vi utför borrpålningsarbeten på Karis station och bangård enligt följande:

  • 18.8. kl. 17:00 – 21.8.2018 kl. 17:00, på tågtrafikens villkor mellan spåren 5 och 6 • 21.8. – 24.8.2018 kl. 7:00 – 20:00, på Bangatans sida utanför spåren • 27.8. – 1.9.2018 kl. 21:35 – 06:00, på tågtrafikens villkor vid kantperrong 2 på stationens sida. Då avstängs passagen under den temporära bron till stationsgården.

  Vid arbetet används maskiner, som kan ge upphov till buller som överstiger det vanliga. Vi beklagar den störning som arbetet orsakar.

  VR Track Oy.

  07.08.2018

  Läs mer...

 • Avvikande öppethållningstider sommaren 2018

  Social- och hälsovårdstjänster

  har avvikande öppettider under tiden 4.6 - 31.8.2018 enligt följande:

  14.08.2018

  Läs mer...

 • Säljs med anbudsförfarande: Gamla bastun, Ekenäs

  Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande helheten Gamla bastun invid Stallörsparken i Ekenäs

  15.06.2018

  Läs mer...