Fredag och lördag är ungdomsgårdarna öppna enbart för 13-17 åringar. Men under de övriga dagarna är också 9-12 åringarna välkomna.

Like it? Share it!