För planeringen av stadens program under jubileumsåret 2017 ansvarar en koordieringsgrupp bestående av såväl politiker och tjänstemän från staden: Thomas Blomqvist (ordförande), Ulf Heimberg, Kerstin Ilander, Kati Sointukangas, Thomas Flemmich, Maarit Hujanen, Lotta Lerviks och Marie Sandberg.

Temat för Finlands 100-årsjubileum är "Tillsammans". Syftet är att erbjuda ett levande program för hela 2017 och i samråd med olika aktörer.

 

Finland 100 i Raseborg

Vi samlar alla Finland 100 evenemang på Raseborgs stads hemsida i en jubileumskalender, som även trycks och distribueras till stadens hushåll före nyårsskiftet.

Vi uppdaterar nya program i webbkalendern under hela jubileumsåret!

För att vara med i kalendern bör man skicka in en kort text om Finland 100-programmet med tillhörande kontaktuppgifter (och gärna en bild vi får publicera) per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (max. 500 tecken). Följande uppgifter bör inlämnas; rubrik, innehåll, datum, tidpunkt, plats och ev. uppgifter om kontaktpersoner eller länk till webbplats. Vi ber om programuppgifterna på både svenska och finska. Ifall att programmet ordnas endast på ett språk eller på flera språk, är detta värt att nämnas. 


Marknadsföring sker via webbplatsen, sociala medier, banderoller, annonser och flyers.


Nationella Finland 100-projekt
Vem som helst kan föreslå ett projekt för programmet Finland 100 år på nationell nivå. Nya projekt kan föreslås fram till hösten 2017.

Projektet bör beröra något av följande tyngdpunktsområden:
Finland 100 år
Finland 2017
Finlands framtid

För detta ändamål bör respektive aktör göra en ansökan på programmets hemsida. Bekanta dig först med förutsättningarna för ansökan och med avtalet om att delta i programmet. Mera information finns även i presentationen till höger. På tilläggsfrågor svarar Virpi Martikainen, Finland 100 -projektchef, tfn 050 4365 544, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Se Nylands förbunds flyer här.


 

Anslag

Nylands förbund 
delar ut av statsrådets kansli beviljade mindre statsbidrag till program på landskapsnivå och lokala projekt för jubileumsåret. (Maximisumman är 10 000/sökande). Ansökan startar 16.3.2016 och pågår fram till 31.1.2017. 

OBS! Regionala pengar kan endast sökas av projekt som blivit godkända att delta i det officiella programmet för jubileumsåret.

> först måste man fylla i en ansökningsblankett för att delta i det officiella programmet online på webbsidan suomifinland100.fi.

> spara programansökan även för ansökan av regional finansiering!

Närmare information ges här.


Svenska kulturfonden 
utlyser Finland 100-bidrag som riktar sig till organisationer inom fondens verksamhetsområden. Närmare information om anslagen från Kulturfonden ges här.

Raseborgs stad
har lediganslagit 25 000 euro i syftet att stöda lokala aktörer i att planera och förverkliga jubileumsåret 2017. Understöden lediganslogs i september 2016. 

Like it? Share it!