Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg fungerar som kommunal myndighet i frågor som gäller byggande, miljövård, avfall, marktäkt och i vissa ärenden gällande vattenlagen.

 

Den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter

  • Övervaka att miljöskyddslagen, beslut och bestämmelser som meddelats enligt miljöskyddslagen följs.
  • Sköta planering och utveckling av miljövården.
  • Följa med miljöns tillstånd.
  • Informera om miljöskydd i kommunen.
  • Ge utlåtanden till andra myndigheter.
  • Göra förslag och ta initiativ gällande miljöfrågor.
  • Främja kommunes samarbete med andra myndigheter och organisationer i miljöfrågor.
  • Sköta andra uppgifter som bestämts i nämndens instruktion.

 


Protokoll

Protokoll från ordinarie sammanträde finns till allmännhetens påseende på Elin Kurcksgatan 11 under kanslitid från och med följande veckas fredag. Om fredagen är en helgdag, finns protokollet till påseende därpå följande vardag. Protokoll från extra sammanträde finns till påseende i samband med protokollet från följande ordinarie sammanträde. 

Till miljö- och byggnadsnämnden ställda ansökningar inlämnas till byggnadstillsynsbyrån i Raseborg och ansökningar till miljöbyrån inlämnas till miljöbyrån i Raseborg, båda till adressen: Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis.

 


Mötesdagar

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder år 2017 till ordinarie möten på onsdagar kl.18.00 enligt följande:

18.1, 15.2, 15.3, 12.4, 17.5, 20.6, 16.8, 13.9, 18.10, 15.11, 13.12.

"Lönnbergs fastigheten", Elin Kurcksgatan 11, Karis

 

 

Like it? Share it!