Raseborgs stads Mätnings- och fastighetsbildningsenheten ansöker om tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen för trädfällning vid Gumnäs, Pojo. Det gäller fastigheterna med RN:r 710-678-4-39 och RN:r 710-678-4-1.

Stadsplaneringsarkitekten ger följande beslut 17.11.2017 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Lovnummer  PB 2017-06

Trafikverkets beslut givet 16.11.2017 nr LIVI/8371/06.02.04/2017 gällande Skogby plankorsning i Raseborg. Beslut gäller stängning av plankorsningen omedelbart för trafik tills förhållandena har förbättrats.
Beslutet är till påseende i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 16.11 – 16.12.2017.


pdf Liikenneviraston päätös Skogbyn tasoristeys

06.11.2017

Förslag till ändring av detaljplan för Rödmossen finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis under tiden 06.11.-18.12.2017 och på planens hemsida.

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 452 i stadsdel 55 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 12.9 – 25.9.2017.

Ändrad tomtindelning, kvarter 452

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen,

Mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

MÄTNINGSENHETEN

Tf. stadsplaneringsarkitekt har gjort beslut i följande tillståndsärende gällande miljöåtgärd:

710-679-2-67 och 710-679-2-68, sportplanområdet, Fiskars, byggande av pump track cykelbana.

Ovan nämnda beslut har givits den 7.7.2017 efter anslag.
Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavlor i Ekenäs och Karis samt på stadens www-sidor under tiden 6.7.2017 -24.7.2017.

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 12.06.2017 §284 godkänt
ändring av detaljplan för Resecentrets område i Karis.

Planmaterialet finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens www-sida >> Planens hemsida

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni avvikande från tidigare kungjort datum tisdagen 20.6.2017 kl. 18.00 i Karis på Elin Kurcksgatan 11.

Vasa förvaltningsdomstols beslut, givet 4.4.2017 diarienummer 01897/15/5201 och 01901/15/5201 med anledning av vattenlagsenligt tillståndsärende; ändringssökande Riskala och Lukka, är till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 7.4.2017 – 8.5.2017-

Raseborgs stad 6.4.2017

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 9031 i stadsdel 9 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 1.3 – 14.3.2017.

Tomtindelning

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen, Mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

Mätningsenheten

De enskilda vägar som önskar få kommunalt bidrag för underhåll eller grundförbättring ur 2017 års anslag skall anhålla om detta hos tekniska nämndens vägsektion senast 31.3.2017 kl. 15.00.

Läs mer här.

Tekniska nämndens vägsektion

Like it? Share it!