Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg ger följande beslut 21.3.2018 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslutet om tillstånden och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg ger följande beslut 21.3.2018  i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Besluten om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

- 710-431-4-28, 710-431-10-2, Hammarvägen 5, Ekenäs

 

Ovan nämnda beslut har givits den 21.3.2018 efter anslag.
Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 20.3. - 4.4.2018.

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 5.3.2018 § 81 godkänt ändring av detaljplan Ormnäsvägen 10, Ekenäs.

En samordnad plan för recipientkontroll av Lojo sjö har 26.2.2018 lämnats in för godkän­nande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (verkningarna på vattenmiljön) och Närings‑, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (verkningarna på fisket och fiskbestånden).

Kontrollplanen (på finska) hålls framlagd 12.3.2018-20.4.2018 i Raseborgs stad, stadskansli, Gustaf Wasas gatan 10, Ekenäs.

Planen kan också läsas härifrån pdf Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuohjelma

Anmälan gäller Nationell Asfaltsprint biltävling vid Horsbäcks industriområde 28.04 - 29.4.2018.

Beslutet ges 1.3.2018

SÖKANDE                   

Rasmin Oy Ab

Vestervik

10900 Hangö

 

ÄRENDE                      

Miljötillstånd och marktäktstillstånd för bergsbrytning och krossning på lägenheterna Krossen (710-406-1-274) och Krossen Östergård (710-406-1-336) i Leksvall by i Raseborg

Beslutet ges 1.3.2018

SÖKANDE
A. Berglund Ab
Ingenjörsvägen 1
10600 Ekenäs

ÄRENDE
Ändring av miljötillstånd som är i kraft tillsvidare gällande verksamheten vid återvinningsplanen på fastigheten 710-442-1-25 i Broby, Raseborg

Beslutet ges 1.3.2018

SÖKANDE

A. Berglund Ab
Ingenjörsvägen 1
10600 Ekenäs

ÄRENDE

Ändring av miljötillstånd som är i kraft tillsvidare gällande A. Berglund Ab:s jordtipp på fastigheten 710-442-1-25 i Broby, Raseborg

Beredningsmaterialet till Nylandsplanen 2050 framlagt på nätet på adressen:

Nylandsplanen 2050

Respons på beredningsmaterialet kan ges mellan 27.2 och 13.4.2018.

- med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller

- per post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.

Raseborgs stad

SÖKANDE

Muston Murske Ab

Wohlsvägen 545

02400 Kyrkslätt

 

ÄRENDE

Like it? Share it!