Anmälan gäller friluftskonsert utanför pub Santa Fe, Skillnadsgatan 14, 4.8.2018, kl. 18:00-23:30.

Denna kungörelse finns till påseende under tiden 18.7. – 1.8.2018 på Raseborgs stads anslagstavla och på stadens hemsida. Anmälan finns till påseende under kungörelsetiden i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, 10600 Ekenäs.

Eventuella anmärkningar och åsikter med anledning av anmälan skall lämnas in skriftligen till Raseborgs miljöbyrå, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis, eller via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 1.8.2018.

Tilläggsuppgifter ges av tf miljöinspektör Katja Koli, telefon 019 289 2364

Raseborg 18.7.2018

Miljöbyrån

Gardesjägarregemente har 9.7.2018 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 10-14.9.2018. Beslutet berör vissa fastigheter i Hangö, Ingå, Lojo och Raseborg.

Beslutet finns framlagt till påseende på stadshusen eller kommunhusen i ovannämnda städer och kommuner och under tjänstetid i Gardesjägarregementes kommendatsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.

Närmare information om beslutet fås av kapten Jari Rikkonen (tfn 0299 421701) på staben för Gardesjägarregemente.

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet, vilket man utgår ifrån att har skett den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats i den Offentliga tidningen.


Helsingfors den 9 juli 2018

5.7.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder den reviderade byggnadsordningen för Raseborgs stad i kraft genom denna kungörelse.

Byggnadsordning för Raseborgs stad (stadsfullmäktige 14.5.2018 § 36)

Länk till byggnadsordningen: http://link.raseborg.fi/bo

 

Södra Finlands Regionförvaltningsverks beslut, givet 5.7.2018, diarienr ESAVI/9670/2018, beslutnr 108/2018/2, gällande Eastern Light Finland I Oys ansökan för anläggande av datakabel i Skärgårdshavet och Finska viken finns till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan och på stadens hemsida under kungörelser, under tiden 5.7 - 6.8.2018. Beslutet kan även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Beslutet kan läsas här: pdf Aluehallintoviraston päätös 5.7.2018 (108/2018/2)

Stadsplaneringsarkitektens ersättare i Raseborg meddelar 3.7.2018 beslut i nedannämnd på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslut om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

6.7.2018

Programmen som rör planerna och planändringarna för följande områden är offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på stadens officiella anslagstavla, på www.raseborg.fi/planlaggning och på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis.

Planernas program för deltagande och bedömning finns under planläggningens gång till påseende på planens hemsida.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att ge sin åsikt om programmen och utkasten. Åsikten om utkasten skall ges in till stadsplaneringsenheten före utgången av framläggningstiden.

3.7.2018

Förslag till stranddetaljplan för Fjärdskär samt plan för deltagande och bedömning finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på stadens officiella anslagstavla www.raseborg.fi (link.raseborg.fi/plan7776) under tiden 3.7. – 31.8.2018.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att anmärka mot planförslaget. Anmärkningen skall sändas till Fredrik Lindberg (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) / Arkitekturum Ab, Freesegatan 3A, 00100 Helsingfors, före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående planen besvaras av Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, 050-5890937.

Dag för givande av beslut: 3.7.2018

Anmälan gäller live-musik på tillfälligt utskänkningsområde utomhus vid Högbergsgatan 12 under Karisnatten 27.7.2018, kl. 16.00 – 02:30.

Dag för givande av beslut: 2.7.2018

 

Anmälan gäller friluftskonsert i Ekenäs i Stallörsparken 21.7.2018, kl. 10:00 – 01:00.

Dag för givande av beslut: 28.6.2018

 

Anmälan gäller friluftskonsert vid Centralgatan 63 under Karisnatten 27.7.2018, kl. 18.00 - 00.30.

Dag för givande av beslut: 21.6.2018

Anmälan gäller Bromarfnatten, evenemang med bl.a. dansmusik i skärgårdshamnen i Bromarv 30.6.- 1.7.2018.