Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Kalsiumkloridi 22.3.2018 12.4.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Katujen kestomerkinnät 21.3.2018 12.4.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Sprinkleriurakka 19.3.2018 6.4.2018 14:00 Nationellt meddelande om upphandling
Arkkitehtisuunnittelu 14.3.2018 6.4.2018 14:00 Nationellt meddelande om upphandling
LVI- työt 14.3.2018 6.4.2018 14:00 Nationellt meddelande om upphandling
Pienehköt rakennus- ja remonttityöt 14.3.2018 6.4.2018 14:00 Nationellt meddelande om upphandling
Auto lastensuojeluyksikköön 8.3.2018 22.3.2018 13:00 Nationellt meddelande om upphandling
Karjaan uusi päiväkoti, ilmanvaihtourakka 6.3.2018 3.4.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Karjaan uusi päiväkoti Au-urakka 6.3.2018 3.4.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Karjaan uusi päiväkoti, sähköurakka 6.3.2018 3.4.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Karjaan uusi päiväkoti, putkiurakka 6.3.2018 3.4.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Karjaan uusi päiväkoti, rakennusurakka 6.3.2018 3.4.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Henkilökuljetukset 31.1.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Oppikirjat ja oheismateriaali 30.1.2018 MOD_HILMA_JAELKI_ILMOIT EU-annons
Tekstiilihuoltopalvelut 27.11.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Sähköenergian hankinta 12.6.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons

Like it? Share it!