Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Ventilationsputsning (Raseborgs stad) 18.10.2017 31.10.2017 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Oppikirjat ja oheismateriaali 12.10.2017 MOD_HILMA_KORJAUSILMOITUS_SPAN_D EU-annons
Kotihoidon autot 5.10.2017 Annons i efterhand EU-annons
Oppikirjat ja oheismateriaali 28.9.2017 30.10.2017 12:00 MOD_HILMA_HANKINTAILMOITUS_SPAN_D EU-annons
Sähköenergian hankinta 12.6.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons

Like it? Share it!