Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Kirjaston kirjat 3.7.2018 Annons i efterhand EU-annons
Vinterunderhåll (Raseborgs stad) 29.6.2018 6.8.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Ilmanvaihtoverkoston puhdistus 15.6.2018 9.8.2018 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Työvaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelut 4.5.2018 Annons i efterhand EU-annons
Potilas-ja liinavaatteet 4.5.2018 Annons i efterhand EU-annons
Turvapuhelinpalveut 4.5.2018 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (Lohjan kaupunki) 3.5.2018 31.1.2019 00:00 Upphandlingsannons EU-annons
Henkilökuljetukset 31.1.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Tekstiilihuoltopalvelut 27.11.2017 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons