Aktuellt

 

Plan för småbarnspedagogik i Raseborgs stad 2017

Den nya småbarnspedagogiken baserar sig på lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik, som har utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Grunderna är en nationell föreskrift enligt vilken de lokala planerna för småbarnspedagogik och barnets egen plan för småbarnspedagogik görs upp. Småbarnspedagogiken är ännu tydligare en del av det finländska utbildningssystemet. Den är en helhet som består av fostran, undervisning och vård och i vilken pedagogiken betonas.

pdf Plan för småbarnspedagogik i Raseborgs stad 2017

 


Avgifter för småbarnspedagogisk verksamhet fr.o.m. 1.3.2017

 

Lagen om klientavgifter träder i kraft 1.3.2017, vilket innebär en del förändringar i dagvårdsavgifterna.

Ändringar i inkomstgränser och avgiftsprocenter:

Antal personer i familjen  Nuvarande inkomstgräns
euro/mån.
Nuvarande avgiftsprocent Nuvarande bruttoinkomst för  den högsta avgiften per månad
2 1 403 11,5% 3 925
1 730  9,4%  4 815 
2 053  7,9%  5 724 
2 191  7,9%  5 862 
2 328  7,9%  5 999 

 

Antal personer i familjen Ny inkomstgräns
euro/mån.

Avgifsprocent
oförändrad

Bruttoinkomst för den högsta avgiften euro per månad.

2 1 915 11,5% 4 437
1 915  9,4%  5 000 
2 053  7,9%  5 724 
2 191  7,9%  5 862 
2 328  7,9% 

5 999

 

 

Avgiften för småbarnspedagogik på heltid får vara högst 290€ per månad per barn. Avgiften för det andra barnet i åldersordning är 90% av avgiften för det yngsta barnet. För varje följande barn är avgiften 20% av avgiften för det yngsta barnet.


Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser inom samma kommun baserar sig avgiften på den vårdnadshavares inkomster hos vilken barnet har sin bostad enligt befolkningsregistercentralen. Ifall barnet deltar i småbarnspedagogik i två kommuner bestäms avgiften separat i de båda kommunerna

Om barnets vårdnadshavare reserverar  en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för juni och juli månad och inte meddelar om frånvaro, kan hälften av den fastställda månadsavgiften uppbäras. För barn utan dagvårdsavgift uppbärs hälften av minimi dagvårdsavgiften som är 27€/månad.

Vid beräkning av den genomsnittliga tid som barn deltar i  småbarnspedagogik per vecka ska den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas. Detta gäller inte barn med begränsad rätt till småbarnspedagogik 25h/vecka (5h/dag eller 8h, 3 hela dagar).

 

Nya procentenheter för uträknandet av dagvårdsavgifter, gäller även för förskolebarn som utöver förskoletiden kl. 9-13 har behov av småbarnspedagogisk verksamhet:

Vårdtid/
kalendermånad
Avgiftsprocent
över 150h/månad 100% 
max. 150h/månad 80%
max. 110h/månad  70% 
max. 88h/månad 60%
*max. 44h/månad 20%
* Endast förskolebarn kan välja alternativ 44h/månad

 


Läsåret 2017-2018 arbets- och lovtider i stadens skolor

   

Höstterminen 2017

Tisdag 15.8.2017 - fredag 22.12.2017
Höstlov: torsdag 19.10.2017 - fredag 20.10.2017
Jullov: lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018

 

Vårterminen 2018

Måndag 8.1.2018 - lördag 2.6.2018
Sportlov: måndag 19.2.2018 - 25.2.2018
Påsk: fredag 30.3.2018 - måndag 2.4.2018

 

 

 

Like it? Share it!