Aktuellt

 

Inbjudan till diskussionstillfälle om förskoleverksamheten

Tid och plats: 11.12.2017 kl. 17.30, Hilding Ekelund salen, Karjaan yhteiskoulu, Ekenäsvägen 62 A, Karis.

Vi håller på och planerar för hur vi kunde utveckla förskoleverksamheten på Karisområdet där det idag finns olika stora förskolor som fungerar tillsammans med småbarnspedagogisk verksamhet. Samtidigt håller vi på och ser över förskolornas placeringar inom området. Vi välkomnar vårdnadshavare till ett diskussionstillfälle för att presentera alternativ för utveckling av förskoleverksamheten och placering av förskolorna. Vi hoppas på ett aktivt deltagande och att få höra era åsikter och eventuella förslag på utveckling.


 Daghemmens öppethållning under jullovet

Inom dagvården har vi kunnat konstatera att många barn har semester under tiden för skolornas jul- och sportlov. Till följd av det minskade behovet av dagvård kommer dagvårdens verksamhetspunkter att sammanslås. Detta betyder att alla barn som har dagvårdsbehov erbjuds vård, men eventuellt i en annan verksamhetspunkt. Sammanslagningarna planeras utgående från dagvårdsbehovet.

Jullovet infaller i år mellan den 23.12.2017 - 7.1.2018 och sportlovet den 19-25.2.2018.

 

Under jullovet kommer daghemmen att ha öppet/stängt enligt följande:

Ekenäs området

Enhet 
Solglimtens daghem Öppet/eventuellt stängt mellan jul och nyår
Bromarv daghem Stängt 27.12.2017 - 5.1.2018
Snicknäs daghem Öppet
Rasebo daghem Öppet
Mäntykoto daghem Öppet
Langansböle daghem Stängt 27-29.12.2017
Björkebo daghem Stängt 27-29.12.2017/eventuellt till den 5.1.2018
Österbo daghem (Vesterby) Stängt 27.12.2017 - 5.1.2018
Båssaboda daghem Stängt 27-29.12.2017
Skogsgläntans daghem Stängt 27-29.12.2017
Tunabo daghem Stängt 27.12.2017 - 5.1.2018

 

Karis området

Enhet 
Svartå daghem  Stängt 27-29.12.2017
Kila daghem Stängt 27-29.12.2017
Sandbo daghem Stängt 27-29.12.2017
Labyrintens daghem Öppet
Solbacka daghem Stängt 27-29.12.2017
Bäljars gruppfamiljedaghem Öppet
Lövkulla gruppfamiljedaghem Öppet
Nalle gruppfamiljedaghem Öppet

 

Pojo området

Enhet 
Pojo daghem Stängt 27-29.12.2017
Fiskars daghem Stängt 27-29.12.2017
Billnäs daghem Stängt 27-29.12.2017
Knattebo gruppfamiljedaghem Öppet

 


Plan för småbarnspedagogik i Raseborgs stad 2017

Den nya småbarnspedagogiken baserar sig på lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik, som har utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Grunderna är en nationell föreskrift enligt vilken de lokala planerna för småbarnspedagogik och barnets egen plan för småbarnspedagogik görs upp. Småbarnspedagogiken är ännu tydligare en del av det finländska utbildningssystemet. Den är en helhet som består av fostran, undervisning och vård och i vilken pedagogiken betonas.

pdf Plan för småbarnspedagogik i Raseborgs stad 2017

 


Läsåret 2017-2018/2018-2019 arbets- och lovtider i stadens skolor/förskolor

   

Höstterminen 2017

Tisdag 15.8.2017 - fredag 22.12.2017
Höstlov: torsdag 19.10.2017 - fredag 20.10.2017
Jullov: lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018

 

Vårterminen 2018

Måndag 8.1.2018 - lördag 2.6.2018
Sportlov: måndag 19.2.2018 - 25.2.2018
Påsk: fredag 30.3.2018 - måndag 2.4.2018

 

Höstterminen 2018

Tisdag 14.8.2018 - fredag 21.12.2018
Höstlov: torsdag 18.10.2018 - fredag 19.10.2018
Jullov: lördag 22.12.2018 - söndag 6.1.2019

 

Vårterminen 2019

Måndag 7.1.2019 - lördag 1.6.2019
Sportlov: måndag 18.2.2019 - söndag 24.2.2019
Påsk: fredag 19.4.2019 - måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider.
Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

 

 

 

 

Like it? Share it!