• Raseborgs ekonomi på väg uppåt!

  Stadskamrer Thomas Karlsson presenterade igår 20.2.2018 det preliminära bokslutet för 2017 för mediernas representanter. På plats fanns också stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm och stadsdirektören Ragnar Lundqvist.

  Anders Walls berättar att 2017 var det bästa året hittills för Raseborg, så gott som alla mätare visar grönt. - Man kan säga att stadens ekonomi vänt, säger Walls.

  21.02.2018

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 19.2.2018

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. sommarens busstrafik och fiskvägarna i Svartån.

  Stadsstyrelsen har valt uppdragstagare för byggandet av fiskvägarna i Svartå och beviljat projektet 110 000 euro i tilläggsfinansiering. Stadsstyrelsen valde GRK Kallio Oy vars anbud är 2,51 milj. euro. Sammanlagt 7 anbud kom in. Eftersom jord- och skogsbruksministeriet har på sitt möte 15.2.2018 beviljat Svartåns fiskvägar en 320 000 euros tilläggsfinansiering, stiger statens finansieringsandel till 1,12 milj. euro. Förverkligande av de två lägsta fiskvägarna, Åminnefors och Billnäs kan alltså börja i vår. Läs mer om fiskvägarna här.

  21.02.2018

  Läs mer...

 • Raseborg tar emot andra Barnvänlig kommun-erkännande

   

  UNICEF i Finland beviljar Raseborg Barnvänlig kommun -erkännandet för andra gången. Målet för modellen är att främja exempelvis bedömningen av konsekvenserna för barn och barnens medverkan i beslutsfattandet.

  Utvecklingsarbetet i Raseborg har pågått sedan år 2014. UNICEF beviljade staden det första Barnvänlig kommun -erkännandet år 2015. Målet för det fortsatta arbetet har varit bl.a. att sprida kännedomen av och förståelsen för barnens rättigheter i kommunerna, utveckla det koordinerade och sektoröverskridande arbetet om barnens och de ungas ärenden samt i beslutsfattandet utveckla bedömningen av konsekvenserna för barn.

  08.02.2018

  Läs mer...

 • Med tåget till och från Helsingfors

  Den tidiga vardagsturen till Helsingfors med Y-tåget och den dagliga kvällsturen tillbaka med L-tåget går hela 2018!

  L-tåget från Helsingfors avgår kl. 23:03 och anländer till Karis kl. 00:17. Denna tågtur trafikerar under samtliga veckodagar. Y-tåget trafikerar vardagar från Karis kl. 05:33 och anländer till Helsingfors kl. 06:46.

  Tågtidtabellerna finns på VR:s hemsida. Nedan tidtabells- och hållplatsinfo för de nya turerna.

  25.01.2018

  Läs mer...

Like it? Share it!